Αρχείο

11Ιουλ2016
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 62/2016 απόφασης Διοικητικού του Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 6ΗΜΞΟΕΒΕ-ΠΟ5,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν γραπτές προσφορές για την εργασία «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΔΛΤΧ».   Η προς ανάθεση εργασία αφορά στη συντήρηση & ρύθμιση του κινητήρα και τη συντήρηση
11Ιουλ2016
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 65/2016 απόφασης Διοικητικού του Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: Ω6ΩΔΟΕΒΕ-ΑΛΣ,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν γραπτές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟΥ».   Η προς ανάθεση προμήθεια αφορά στην προμήθεια συσκευής μέτρησης αλκοόλης και επιστομίων για τη διαπίστωση χρήσης

?>