Αρχείο

20Μάι2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Χανίων ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων, ότι την Δευτέρα 23/05/2015 στις 10.00 π.μ. θα διενεργηθεί διπλή κλήρωση στο γραφείο του Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Χ στο κτήριο του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, στο ισόγειο, εντός της
09Μάι2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Α. Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων. Το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων θα καταρτισθεί για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ. Χανίων, με σκοπό να πληροί όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών 2000/59/EK, 2007/71/EK, της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 και τις σχετικές εγκυκλίους αυτής.  Β. Εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης «Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη θαλάσσια
06Μάι2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (στάσιμο).           Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Χανίων ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων σύμφωνα με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1 Παράγραφος 8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4264,
06Μάι2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι :  Για τη μίσθωση της Νότιας αίθουσας του Γιαλί Τζαμισί στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων θα δίδονται πληροφορίες στο τηλ. 28213-41747 και 41749 από την υπηρεσία μας από Δευτέρα 09-5-2016.   Η κατάθεση αιτήσεων θα αρχίσει τη Tρίτη 10-05-2016 από ώρα 09:00  έως 14:00 αυτοπροσώπως  η με

?>