Αύγουστος

04 Αυγ 2015

Υλικά αντιρρύπανσης για την προστασία θαλάσσιου περιβάλοντος

Χανιά : 16/06/2015Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 31/08/15   Τεχνική έκθεση για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, χώρου ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Χ. […]
04 Αυγ 2015

Υλικά αντιρρύπανσης για την προστασία θαλάσσιου περιβάλοντος