Αρχείο

28Μάι2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 02-6-2013 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων και ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τη Λέσχη Αυτοδυτών Κρήτης, θα προβούμε στο καθαρισμό του Βυθού του Ενετικού Λιμένα Χανίων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι από τους Φίλους του βυθού, το Σύλλογο ιδιοκτητών ελλιμενιζόμενων σκαφών του Ενετικού Λιμένα Χανίων, την Λέσχη φουσκωτών σκαφών Χανίων, το Σύλλογο ερασιτεχνών αλιέων
28Μάι2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Νεολιθικό σπήλαιο στην Αγία Σοφία Τοπολίων Σίγουρη απόδειξη για την εμφάνιση του πρώτου ανθρώπου στην Κρήτη πριν από τη νεολιθική περίοδο δεν έχουμε έως σήμερα. Κοντά στο χωριό Ασφέντου, στην αρχή του Ασφεντιανού φαραγγιού στη θέση Σκορδιλάκια, αποκαλύφθηκαν το 1971 σε ένα βραχώδες κοίλωμα, χαράγματα ζώων, μάλλον αγριμιών, τόξου και βέλους καθώς και άλλων συμβόλων
27Μάι2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Βούβες Κισάμου. Κατόψεις θαλαμωτού γεωμετρικού τάφου. 8ος αι. π.Χ. (Πεπραγμένα Ε” Δ ιεθνούς Κρητολογικού Σννεδρίου, Α’, Ηράκλειο 1985, πίν. Η’) Την εποχή του Χαλκού διαδέχεται η εποχή του Σιδήρου (1η χιλιετία π.Χ.). Οι τρεις πρώτοι αιώνες ανήκουν στη λεγόμενη γεωμετρική εποχή, η οποία συνδέεται με μεγάλες ανακατατάξεις στον ελληνικό χώρο, την ανάγκη δημιουργίας πανελλήνιας εθνικής
23Μάι2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 436 /15-4-2013ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 12/04/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 399/04-04-2013 έγγραφη πρόσκληση
23Μάι2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 227 /19-3-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο/2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 19/03/2013 ημέρα Tρίτη και ώρα 16:30 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 215/13-03-2013 έγγραφη
23Μάι2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 173 /28-2-2013ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο/2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 27/02/2013 ημέρα Tετάρτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 113/18-02-2013 έγγραφη πρόσκληση
23Μάι2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :161/27-2-2013ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο/2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 26/02/2013 ημέρα Tρίτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 112/18-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
23Μάι2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :91/14-2-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο/2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 13/02/2013 ημέρα Tετάρτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 71/07-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του
23Μάι2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 13/09-01-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο/2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 08/01/2013 ημέρα Tρίτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/02-01-2013 έγγραφη πρόσκληση
23Μάι2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Προς: Ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.-καταστηματάρχες Θέμα: Ενημέρωση επαγγελματιών καταστηματαρχών Ενετικού Λιμένα Χανίων. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες –καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στη χερσαία ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων ότι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων μπροστά από τα καταστήματα τους έως 28-06-2013 για να πάρουν την προβλεπόμενη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2013.

?>