Στελέχη Ειδικότητα Τηλέφωνο Email
         
1. Μπατάκη Μαργαρίτα ΤΕ 28213 41748 margarita.bataki@dlx.gr
         
2. Παπαδάκη Κική ΔΕ1 28213 41749 papadaki@dlx.gr
         
4. Σιγανάκη Σταυρούλα ΤΕ17 28213 41746 siganaki@dlx.gr
         
5. Χαραλαμπάκης Μανώλης ΤΕ19 28213 41747 charalampakis@dlx.gr
         
6. Χιωτάκης Μανώλης ΤΕ 28213 41747 chiotakis@dlx.gr
         

Επιστροφή