Μέλη διοικητικού συμβουλίου

/
Θέση Τακτικό μέλος Αναπληρωματικό μέλος Ιδιότητα
1. Πρόεδρος Βάμβουκας Αναστάσιος Ξανθουδάκης Γεώργιος Δήμαρχος – Δημοτικός Σύμβουλος
2. Αντιπρόεδρος Κοτσιφάκη – Πεντάρη Σοφία Αθανασάκη Ειρήνη Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Χανίων
3. Μέλος Βλαχάκης Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος Ιδιώτης
4. Μέλος Κατσιφαράκη – Σκουλούδη Θηρεσία Παπαδημητρίου Σωτηρία Ιδιώτης
5. Μέλος Καμηλάκης Αντώνιος Καλογιαννάκης Γρηγόριος Ιδιώτης
6. Μέλος Τζουλάκης Σταύρος Ζαχαριουδάκης Κυριάκος Ιδιώτης
7. Μέλος   Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής Χανίων

Επιστροφή