Μέλη διοικητικού συμβουλίου

/
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ
 
1. Βλαχάκης Μιχαήλ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΧ
Δημοτικός Σύμβουλος
 
2. Ξανθουδάκης Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΧ
Δημοτικός Σύμβουλος
 
3. Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία ΜΕΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
 
4. Τσαπάκος Γεώργιος ΜΕΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
 
5. Παπαδογιάννης Αριστείδης ΜΕΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
 
6. Παπαδάκη Μάρω ΜΕΛΟΣ
Σύμβουλος Δημ. Κοινότ. Χανίων
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ
 
1. Φιωτάκης Σταύρος ΜΕΛΟΣ 
Δημοτικός Σύμβουλος
 
2. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος ΜΕΛΟΣ 
Δημοτικός Σύμβουλος
 
3. Παπαδημητρίου Σωτηρία ΜΕΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
 
4. Τζήκας Θεόδωρος ΜΕΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
 
5. Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος ΜΕΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
 
6. Κοτσιφάκη-Πεντάρη Σοφία ΜΕΛΟΣ
Σύμβουλος Δημ. Κοινότ. Χανίων
 

Επιστροφή