Προμήθεια Εφαρμογής Ελλιμενισμού Σκαφών

09Απρ2019
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Χανιά 9/4/2019

 

Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων για την προμήθεια εξειδικευμένης εφαρμογής   για τον ελλιμενισμό σκαφών.

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων προτίθεται να προμηθευτεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της χερσαίας λιμενικής ζώνης και των ελλιμενιζόμενων σκαφών, χώρων ευθύνης του.

Η εφαρμογή πρέπει να διαχειρίζεται τα εξής :

1) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χώρων ελλιμενισμού ευθύνης Δ.Λ.Τ.Χ.

2) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των σκαφών που ελλιμενίζονται σε χώρους ευθύνης Δ.Λ.Τ.Χ.

3) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείριση παραχωρούμενων χώρων στη χερσαία λιμενική ζώνης ευθύνης Δ.Λ.Τ.Χ.

4) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων με τα γραφεία μας και προβολή των προσωπικών στοιχείων τους.

5) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πληροφορίας από τούς χρήστες του συστήματος.

6) Λοιπά στοιχεία εφαρμογής.

 

Η ανάλυση των παραπάνω βρίσκεται στην συνημμένη τεχνική έκθεση.

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία μας έως τις 18/04/2019 12.00 π.μ ημερομηνία λήξης και να μας δηλώσει το ενδιαφέρον του για την προμήθεια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dlx.gr.
Μετά την λήξη της ως άνω ημερομηνίας η Υπηρεσία θα καλέσει όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να παρουσιάσουν την εφαρμογή τους σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών.
Η εφαρμογή την ημέρα της παρουσίασης θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη στο σύνολο των ζητούμενων από την  Υπηρεσία βάση της τεχνικής έκθεσης, σε αντίθετη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα αποκλείονται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Χ.
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 


 

Κάνετε λήψη του ακόλουθου αρχείου :: Τεχνική έκθεση για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού γραφείου και ελλιμενισμού σκαφών»

 

Κατηγορίες Νέα / Ανακοινώσεις

Σχολιάστε

Επιστροφή