Παράταση στην Προθεσμία Υποβολής των Μελετών του ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ