Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η: Επανάληψη Δημοπρασίας

17Ιαν2014
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Κατεβάστε τα αρχεία –>

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 205/17-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ)» Προϋπολογισμού: 762.600,00 € (με Φ.Π.Α.) πραγματοποιήθηκε στις 14/01/2014.

Λόγω του ότι στον διαγωνισμό διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/15-01-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ., η δημοπρασία για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους και Τεύχη Δημοπράτησης, στις 24-01-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Έντυπα οικονομικών προσφορών θα παραδίδονται από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Χ. μέχρι και τις 21-01-2014 ημέρα Τρίτη. 

Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χ.

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κατεβάστε τα αρχεία –>

Επιστροφή