Αυτοψία από τον Δήμαρχο Χανίων, Τ. Βάμβουκα, στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου