Ανακοίνωση του προέδρου του Δ.Λ.Τ.Χ.

11Δεκ2014
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Χανιά 8-12-2014
Α.Π.: 1865
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων την Πέμπτη 4-12-2014 ενέκρινε με την με αριθμό 177/2014 απόφαση τα πρακτικά της κριτικής επιτροπής του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για την μελέτη με τίτλο: “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  ΣΚΙΑΔΙΩΝ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ” που προκήρυξε το Δ.Λ.Τ.Χ.

 

Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αφού τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προέβλεπε η προκήρυξη, ανακοίνωσε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και συμμετείχαν δέκα μελέτες προσχεδίων.
Μετά την συστηματική εξέταση και αξιολόγηση των δέκα συμμετοχών, η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα ότι καμία από τις υπό αξιολόγηση προτάσεις δεν ανταποκρίνεται καθολικά επιτυχώς στις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

 

Ως εκ τούτου η Κριτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι δε θα προχωρήσει στην απονομή βραβείων σε κανένα από τα δέκα προσχέδια των συμμετεχόντων. Πρότεινε όμως την εξαγορά τριών προτάσεων όπως προέβλεπε η προκήρυξη του διαγωνισμού, οι  οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος.
Από το σύνολο των προσχεδίων προκύπτει η απουσία πρότασης διακριτών μορφών που να λειτουργούν συμπληρωματικά στο μέτωπο του Ενετικού Λιμένα με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στην μορφολογική, ιστορική και λειτουργική ποικιλομορφία του. Όμως είναι ενθαρρυντικό ότι προέκυψαν καινούργια στοιχεία που θα συμβάλουν στην σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ενετικού λιμένα.

 

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το Δ.Λ.Τ.Χ. θα καλέσει τους εμπλεκόμενους φορείς και τις υπηρεσίες προβάλλοντας τις προτάσεις σε συζήτηση, αναζητώντας και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει για την αισθητική και πολεοδομική αναβάθμιση του λιμένα.

 

Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χ.
Κωνσταντίνος Φανδριδάκης

Σχολιάστε

Επιστροφή