Ανακοίνωση Παράτασης Κρίσεων των Ομάδων και Υποβολής Αιτήσεων για τη Μίσθωση του Γιαλί Τζαμισί Χρήσης 2017

07Μαρ2017
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Δ Εικαστικοί γενικότερα & Ε Χειροποίητες κατασκευές κλπ.) ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2017.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, βάσει της απόφασης «Αρ. απόφασης 6/2017 με θέμα Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων, Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων» με ΑΔΑ 7174ΟΕΒΕ- ΔΝΨ, και λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/8-6-2006) άρθρο 192, όπως επίσης την απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει της οποίας η ως άνω απόφαση 6/2017 πρέπει να εγκριθεί και από το Δ.Σ. του Δήμου Χανίων αποφασίζει ότι οι κρίσεις των προαναφερθέντων ομάδων (Δ Εικαστικοί γενικότερα & Ε Χειροποίητες κατασκευές κλπ.) αναβάλλεται έως ότου ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα διαδικασία, όπως επίσης δε θα δεχόμαστε υποβολή νέων αιτήσεων.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις νέες ημερομηνίες θα ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Υπηρεσίας μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Επιστροφή