Ανακοίνωση για Απόκτηση Άδειας Χώρου Στάθμευσης Ζωηλατων Οχημάτων στον Εμετικό Λιμένα Χανίων

19Απρ2019
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Χανίων ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας χώρου στάθμευσης στην χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων σύμφωνα με υπ αριθμό 10/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ ότι από Παρασκευή 19/04/2019 και από ώρα 09.00 έως και 13.00 μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, η δε λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι την Πέμπτη 2/05/2019 στις 13.00.

 

Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξης ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή εκτός αν έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς με εμφανή στοιχείο την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης στο ταχυδρομείο.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι η μη ύπαρξη οφειλής παρελθόντων χρήσεων στην Υπηρεσία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σχολιάστε

Επιστροφή